Posts

Showing posts from June, 2014

தமிழ் சித்திரக்கதைகளில் எம்ஜியார் - 2

Image
 கண்மணி காமிக்ஸின் இரண்டாவது இதழ். இந்த மாதம் உங்கள்   பார்வைக்காக. இதன் மூன்றாவது இதழ் அடுத்த மாதம் வெளியிடப்படும்.  இதன் நிறை, குறைகளைப் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களைப் பற்றி  தெரியப்படுத்தினால் மேலும் சிறப்பாக  பணி புரிய உதவும். நன்றி.